Pelion Cave Project
Pelion Cave Project
http://www.pelioncaveproject.dk/index.html

© 2012 Pelion Cave Project

Pelion Cave Project - Introduktion

Huler i den østlige del af det mediterrane område figurerer prominent i mange arkæologiske sammenhænge og er samtidigt nok de historisk vigtigste huler på den vestlige halvkugle. Græsk folklore, myter og legender er fuld af referencer til huler og siden forhistorisk tid har huler overalt i Grækenland været en fast integreret del af dagliglivet. I den historiske periode fungerede huler som midlertidig beboelse, hvor daglige aktiviteter såsom forarbejdning af fødevarer og overnatning fandt sted, men huler var også mødesteder for åndelige og religiøse aktiviteter, skjulested, forrådskamre, våbenarsenaler, o.m.a (Figur 1, 2 & 3)

På trods af en stigende arkæologisk interesse i de senere historiske perioder i Grækenland har der været en tendens til at betragte brugen af huler i nyere tid som relativt perifere fænomener. Ikke desto mindre viser hule-kapeller og den hyppige og vidtspredte forekomst af tørmure, hegn, vandingstrug og andre installationer omkring huler at mange af disse blev benyttet intensivt indtil for ganske nyligt, hvilket understreger deres økonomiske, funktionelle og sociale betydning.

I årene 2006-08 blev ”The Pelion Cave Project” (PCP) etableret under det Danske Institut i Athen i samarbejde med Eforatet for Palæoantropologi og Huleforskning i Nordgrækenland under det græske kulturministerium. Det dansk-ledede projekt havde til formål at undersøge menneskets udnyttelse af huler i nyere tid i på Pelion-bjerget i det sydøstlige Thessalien i Grækenland - og tilpasning af denne brug i takt med ændringer i den agrare økonomi og stigende industrialisering.

Survey-delen af projektet blev financieret  af Institute for Aegean Prehistory (GR/USA), The J.F. Costopoulos Foundation (GR), Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond (DK) og Augustinus Fonden (DK). Den aktuelle bearbejdning af data og publicering er financieret af Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation under Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) (DK).


Figur 1, 2 og 3

Figur 1 Figur 2 Figur 3